Zelena čistka 2019.

Poštovani,
 
danas je u gradskoj upravi održan sastanak vezano za predstojeću Zelenu čistku 2019., a na kojoj je dogovoreno da se u subotu, 13.4.2019.g., na području našeg grada i okolice, provede organizirano čišćenje ilegalnih deponija otpada.
U ovoj akciji sudjelovati će OŠ Čazma, Dječji vrtić Čazma, te gradske udruge i građani Čazme.
Kao udruga građana koja praktički najviše boravi u prirodi, očekuje se da ćemo mi planinari u ovoj akciji dati kao i prijašnjih godina veliki primjer ostalima, te aktivno sudjelovati u istoj.
 
Okupljanje je u subotu, ispred Plodina, u vremenu od 08.30 - 09.00 sati.
Potrebno je uzeti zaštitne rukavice i čizme ili visoke cipele (gojze), te logički, stariju odjeću.
Prijevoz do lokacija biti će organiziran od strane tvrtke KOMUNALIJE, kao i odvoz sakupljenog otpada. 
Ovom prilikom molim sve vas, koji možete (dobrodošla su i djeca), da izdvojite nekoliko sati svog slobodnog vremena, te aktivno pomognete da naš grad i okolina u kojoj živimo bude čista, na ponos nama i našem gradu.
Ovo činimo za sebe i za našu djecu.
 
Molim da se svi oni koji namjeravaju doći u subotu, što prije jave meni ili tajnici društva, kako bi mogli na vrijeme obavijestiti mjerodavne o broju naših članova koji će sudjelovati u akciji.
 
Srdačan pozdrav,
 
Kristijan